TORSDAG 01. JUN 2017 - KL 20.30
ENTRÉ: 70KR

GNOD

MAI MAI MAI

GNOD

Gnod er et musikalsl kunstnerisk og politisk kollektiv.
Som vi gå i gang med et nyt år, mere præget af frygt og usikkerhed end håb og optimisme, Kan man midt i det rystende socio-politiske klima mærke en kronisk enighed i det kunstneriske samfund. Alligevel har det Salford-baserede kollektiv GNOD ikke spildt tiden iforhold til at kæmpe for ulighed og retfærdighed med alt i deres rådighed. "Det ser ud som om vi er på vej mod endnu mere foruroligende tider i den nærmeste fremtid." Siger Regner Chris Haslam fra Gnod. "2016 var kun begyndelsen på, hvad Jeg ser som virksomhedernes systematiske ødelæggelse af liberalisme og lighed som en reaktion på offentlighedens tab af tro på deres system"

Påvirket af fremtidens udsigter, repræsenterer Gnods nye album, ”Just Say No To The Psycho Right-Wing Capitalist Fascist Industrial Death Machine” en hidtil ukendt grad af antagonisme og kontradiktorisk kraft for bandet - et kunstnerisk udsagn ligeså retfærdig, inderlig og direkte som sin titel.

------------------------------------------------------------------------------------------

MAI MAI MAI

Som barn fulgte, Toni Cutrone aka Mai Mai Mai sine forældre rundt omkring i Europa og Mellemøsten, og endte i det sydlige Italien, nu tilegnet forskellige kulturer, atmosfærer fra de steder, han havde været udsat for igennem de mange rejser. Disse fornemmelser og lyde var intense nok til at efterlade uudslettelige spor i hans musik. Hertil formede et årtis erfaring i den italienske musikalske undergrund den lyd som i dag kendetegner MAI MAI MAI.

----------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

GNOD
As we embark on a new year more characterised by fear and uncertainty than hope and optimism, a chronic shortage of dissent can be detected in the artistic community amidst a harrowing socio-political climate.

Yet the Salford-based collective Gnod have wasted little time in kicking against the doom and disquiet with everything at their disposal.
“It seems like we are heading towards even more unsettling times in the near future than we are in at present.” reckons Chris Haslam of Gnod. “2016 is just the beginning of what
I see as the establishment’s systematic destruction of liberalism and equality as a reaction to the general public’s loss of faith in their system”

Charged by this outlook, Gnod’s new album, ‘ Just Say No To The Psycho Right-Wing Capitalist Fascist Industrial Death Machine’ represents a hitherto uncharted level of antagonism and adversarial force for the band - an artistic statement as righteous, fervent and direct as its title. which far from being an echo of an anarcho spirit of yore, denotes a record rmly entrenched in the psychic terrain of 2017.

MAI MAI MAI

As a child, Toni Cutrone aka Mai Mai Mai followed his parents around Europe and the Near East, ending up in the south of Italy, assimilating different cultures, atmospheres and sonorities of the places he was involuntarily taken to. These sensations and sounds were intense enough to leave indelible traces in his music, but Roman noise omnivore Cutrone own decade-plus experience in the Italian underground has doubtless played a role as well .

ENTRE 70 kr
Døre 20:30

TILFØJ TIL KALENDER
Torsdag 01. jun 2017
Add to Calendar